433-ارتباطات

همه روشهای ارتباطی برای اینستکه بین دو گروه یا دو فرد ارتباط برقرار شود . رسانه ها برای این هستند که بین بخشی از جامعه با بخشی دیگر ارتباط برقرار کنند . روابط عمومی شرکتها باید برقراری ارتباط شرکت را با دیگر بخشهای جامعه بخوبی انجام دهند . مدیر باید بتواند با کانالهای مناسب ارتباط قوی را با کارکنان برقرار کند . برخی فقط ادای ارتباط را در می آورند .نمایش شنیدن صدای دیگران را می دهند . وقت می گذارند تا دیگران بیایند و درد دل کنند ولی به تنها چیزی که توجه نمی شود نیازها و حرفهای آنها با گوش دل است . پل می سازند نه برای رسیدن که فقط برای اینکه پلی ساخته باشند . حکایت آقا میر انجاه داستان کوتاه “رابطه” نادر ابراهیمی می شوند که خود را از مردم ده جدا می کند و به جزیره ای میرود و بعد پلی می سازد بین خودش و مردم دهکده ولی هر بار بیشتر از چند قدم روی پل به سوی دهکده نمی آید و پل می شود ابزاری برای نرسیدن . … پل بسازیم با هدف برقراری ارتباط و برای رسیدن که پل بدون ارتباط و رسیدن دره ای بزرگ است

بقیه مطالب

/ 0 نظر / 21 بازدید