381-بخند تا....

                               


امروز را دوست داشته باش و فردا و دیروز را. روزی که به دنیا امده ای و روزی که از دنیا خواهی رفت. زندگی همین است. نه فی نفس زیباست و نه زشت. این ماهستیم که به ان زیبایی می بخشیم با بودنمان و خنده هایمان. خنده را آرزومندم که نمودی از شادی و سلامتی است.کودکان بیشتر از ما بزرگترها می خندند و ما هر روز لبخند بیشتر از لبانمان دور می شود . در روز چند دقیقه در جمع خانواده می خندیم؟

بقیه مطالب

/ 0 نظر / 14 بازدید