427- یک سوال مدیریتی

یکشنبه، ٩ اسفند۱۳۸۸اگر امکان دارد بفرماییدآیا می شود مدیر در محل کار با پرسنل دوست باشد . تفریح بروند. مسافرت بروند و بازهم بتواند درست اعمال مدیریت کندو ضمنا در صورت امکان در مورد صحبت های که پشت سر سایر پرسنل در حضور مدیر می شود نیز مطالبی بنویسید که ایا مدیر چه برخوردی با این افراد داشته باشد.یعنی بطورکلی نظر پرسنل در مورد نوع مدیریت مدیر چقدر باید مهم باشد؟ممنون-علی


بقیه مطلب

/ 2 نظر / 17 بازدید
علي

جناب مهندس از راهنمايي شما سپاسگزارم

ناهید

من میگویم بله مدیریت شغل جذاب وقشنگی است به شرطی که در کنار کارکنان باشی .مدیریت منابع انسانی علمی است که اگر با هنر امیخته شود معجزه گر میشود.