۴۷۱- ما انسانهای چند لایه!

موضوع از یک سلام و حال و احوالپرسی ساده شروع شد . در اخر پرسیدم حالا اصل حالت چطوره و او که شاید سالها دوری از وطن با این نحوه احوالپرسی غریبه اش کرده بود پرسید اصل حال دیگر چه صیغه ای است و من گفتم این موضوع به لایه دار بودن ما در اینجا ربط پیدا می کند . حالا می خواهم قدری در اینباره توضیح دهم . وقتی یکی از ما حالمان را می پرسد معمولا جواب عادی و اولیه ما اینستکه ” خوبم ممنون” یا “شکر خدا خوبم” .

بقیه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید