۴۰۸-افتخار انتخاب نکردن!

دختر بزرگم درگیر امتحانات پایان سال است . چند روز پیش با شور و شوق تعریف کرد که دوستش چند پوستر یکی از کاندیداها را در مسیر برگشت از حوزه امتحانی پخش می کرده است و او هم چند تا از انها را بدست مردم داده است . به او گفتم تو سرت به امتحاناتت باشد . تو که هنوز به سن رای دادن نرسیده ای. گفت همه در این کشور زندگی می کنیم اگر بخواهیم بی تفاوت باشیم پس چه کسی باید نقش آفرینی کند .هیچ نداشتم بگویم . ولی چرا برخی از ما که حق رای داریم از استفاده کردن از آن گریزانیم . پوسترهای یک کاندیدا را به ماشینمان می چسبانیم ولی می گوییم اینکار را می کنیم که دیگران رای دهند ولی خودم تا کنون رای نداده ام و نمی خواهم مهری در شناسنامه ام باشد! یعنی یک افتخار به ماست بودن و بی خاصیت بودن

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 18 بازدید