۴۲۸- تبلیغات ضد تبلیغ

چند وقت پیش تلویزیون تبلیغی را نشان داد که زن و مردی محصولات شرکتی را خریده بودند و در چرخ دستی قرار دادند که بچه شان هم بر آن سوار بود . چرخ دستی ناگهان براه افتاد و می رفت تا به خیابان و زیرماشین برود و مرد بدنبال چرخ تا آن را بگیرد و همه در هراس اینکه چه بر سر بچه می آید ولی مرد که به چرخ دستی رسید محصولات شرکت تبلیغات کننده را از چرخ خرید برداشت و نفس راحتی کشید که خطر رفع شده است . وقتی اخلاق را در سازمان کنار بگذاریم و فقط به تجارت بیندیشیم اینگونه می شود که مهر فرزند را هم قربانی می کنیم تا محصولمان را بفروشیم . اخیرا سازمانها علاوه بر تاکید بر اصول اخلاقی حاکم بر سازمانشان حتی بر کارهای خیریه و بنفع اجتماع تاکید دارند .

بقیه مطلب

/ 1 نظر / 18 بازدید
اشرف

سلام آقای مدیر ، می خواستم نظر شما را به عنوان یک مدیر در باره این موضوع بدونم. وقتی مدیر جدیدی برنامه ای از خود ندارد وهیچ علاقه ای هم به پیشنهاد دیگران برای بهتر شدن کار نشان نمی دهد تکلیف کارمندان چیست ؟ کارمندانی که حتی شرح وظایف ندارندو خودشان باید برای خودشان کارسازی کنند . آیا به نظر شما با داشتن چنین مدیری انگیزه ای هم برای کار باقی می ماند.؟