۴۷۳- یوم تبلی السرائر

مدیر یک کارخانه بخش خصوصی بودم. یکی از کارکنان که خودش می بایست مظهر امانت داری باشد در امانت خیانت کرد . پس از بررسی های لازم او را اخراج کردیم.خیلی ها واسطه شدند و تا شنیدند که چه شده است حرف خود را پس گرفتند و اخراج را تایید کردند . مدتی تلفنهای تهدید آمیز به خانه می شد . دستمالی جلوی گوشی می گذاشتند و من و خانواده ام را تهدید بمرگ می کردند .حتی در زمانهایی که گوشی را همسرم برمی داشت نیز تهدید را اعلام می کردند . مواظب بودیم بچه ها گوشی را برندارند که اشفته و نگران شوند .صدا مشخص بود که خودش بود به او گفتم که او را شناخته ام و بهتر است این تماسها را قطع کند تا از طریق قانونی اقدام نکنم . تماسها قطع شد ….

بقیه مطلب

/ 0 نظر / 19 بازدید