۴۹۲- تقلب در جایزه!!!

این چند روز اول ماه اسفند روزهای تغییر و دگرگونی برای من بود که در وقت مناسب در مورد ان صحبت می کنم . همیشه کار وجود دارد و انهم مسائل و درگیریها و چالشهای مخصوص بخود را دارد و در همه جا هم معمولا اینها همه بنوعی مشابه است ولی انچه از همه این مشکلات و درگیریها و چالشها می ماند آن کارهایی است که انجام شده است و روابطی است که با دیگران ایجاد شده است . هیچکس نمی تواند بگوید که در همه حال توانسته است روابط مثبت با همه ایجاد کند . هر تغییر و دگرگونی و حرکتی بهر حال موافق و مخالف خود را دارد .بعضی مخالفتها بر مبنای منافعی است که بخطر افتاده است یا تصور خطر ی است که در اذهان بوجود امده است یا عدم درک درست یک عمل در انزمان خاص است ولی آنچه مسلم است اینکه زمان بهترین قاضی است برای همه اعمال و کرده هایی که داشته ایم . و در این گذشت زمان است که برای خیلی از همین مخالفان اصالت رفتارها اشکار می شود .

 روز یکشنبه برای شرکت در مراسم نهمین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی راهی تهران و سالن همایشهای صدا و سیما شدم .


بقیه مطلب

/ 0 نظر / 27 بازدید