474-بازی جوانمردانه

چندین سال پیش مسابقه ای از تلویزیون پخش می شد که مجری آن مرحوم نوذری بود . در این مسابقه سوالاتی از شرکت کنندگان پرسیده می شد و اگر غلط جواب می دادند یکی از سه چراغ مربوط به انها خاموش می شد و اگر هر سه چراغ خاموش می شد طرف که ایستاده بود می نشست و از دور مسابقه خارج می شد . اگر شرکت کننده جواب درست می داد مجری از او می پرسید از کی بپرسم و ا جواب این شرکت کننده نفر بعدی که می بایست پاسخ بدهد مشخص می گردید .در آن سالها جوکی درست شده بود که شرکت کننده ای در پاسخ از کی بپرسم اشاره به شرکت کننده ای کرده بود که سه چراغش خاموش شده بود و نشسته بود . مجری می پرسد ایشان که از دور خارج است و نشسته است و او می گوید تا او را نخوابانم ول کن نیستم .

بقیه مطلب

/ 0 نظر / 20 بازدید