۳۶۸ -سازمان جوان

شرکت های جوان که تازه تاسیس شده اند و میانگین سنی کارکنان آنها پایین است از مزایایی که دارند جوان بودن نیروهای انسانی آنها است . این جوان بودن که یک مزیت اصلی است دارای ویژگیهایی است که می تواند به نقطه منفی تبدیل شود . خیلی از اینها در سازمانهای دیگر کار نکرده اند و شرایطی را بجز کار در این واحد جدید تجربه نکرده اند و در نتیجه یک مشکل کوچک یا حتی بزرگ ولی قابل حل را بحران تصور می کنند . کمبود نقدینگی در مقاطعی برای همه شرکتها پیش می آید و در مورد شرکتهایی که در مرحله گذار از پروژه به تولید هستند تقریبا در همه جا عمومیت دارد . در مرحله پروژه سهامدار مبلغی را تعیین کرده است و با دست پر وارد اجرای پروژه می شود . بتدریج که منابع مالی تبدیل به ماشین آلات و ساختمان می شود ، نقدینگی کم می شود . و با راه اندازی انتظار است که با تولید بتواند هزینه ها را جبران کند و به سود اوری برسد . انتظار درستی است و هدف ارز سرمایه گذاری نیز همین است . ولی نکته ای که در کشور ما کمتر به آن توجه می شود سرمایه در گردش است که خودش مبلغ بزرگی است و باید بنوعی تامین شود . سیستم بانکی ما در شرایط عادی که سیاست انقباضی ندارد نیز به این نوع تسهیلات زیاد مانوس نیست و بیشتر با تسهیلات در مقابل وثیقه ملکی و ماشین آلات رغبت دارد که معمولا در پروژه ها تقریبا تا مرحله راه اندازی همه در وثیقه رفته اند .

ادامه مطلب

/ 1 نظر / 16 بازدید
رویین

سلام به یاد روزگار خوشی که در وبلاگ همدلی داشتیم خواستم عقده دل باز کنم