۴۹۳-نوروزنامه

گرفتن و دادن عیدی رسمی است که در این روزها گرم می شود . هر چند این رسم هم خیلی به قشنگی قدیم نیست انزمانی که یک تخم مرغ رنگ شده عیدی می گرفتیم و بزرگترین لذت دنیا را می بردیم .ولی این لذت را امسال دوباره حس کردم وقتی تمام اندوخته طلا و… در یک بسته در کمد از چشمان دزد دور ماند یا چشمان او بروی ان بسته ماند در شرایطی که همه کمدهای خانه شخم زده شده بودند ! و ما یک عیدی بزرگ گرفتیم . هر کس شنید گفت مال حلال بوده است و اینکه این عیدی خداوند بما بوده است

بقیه مطلب

/ 1 نظر / 21 بازدید