400- ساقیا آمدن عید مبارک بادت

بهاری دیگر در سرزمین کهن ما با طراوت فراوان آغاز می گردد. بهار پیام های زیبا و روحنوازی را برای ما به ارمغان می آورد .بحران اقتصادی در جهان و هیاهوی آن موضوع بحثهای سیاستمداران و اقتصاد دانان است .و بهار فارغ از اینکه این بحران جهانی به کشور ما گزندی خواهد زد یا نه و چه زمان اثر گذار است می اید و تازگی را با خود بهمراه می آورد .با نزدیک شدن به عید نوروز و پایان سال، مردم خود را جهت استقبال از سال جدید آماده می نمایند. خانه تکانی ها آغاز شده و خرید لباسهای تازه و نو هر چند به رونق سالهای گذشته نیست ،مردم را به بازار و خیابانها کشانده است و حتی طبیعت از خواب زمستانی که امسال چندان هم زمستانی نبود و سرما کارخانجات ما را فلج نکرد ، بیدار شده و پرندگان بی خبر از بالا و پایین های اقتصادی و سیاسی و فارغ از هیاهوهای انتخاباتی با نغمه خوانی نوید نوروز را می دهند.

عید نوروز، روز نو شدن، روز تولد دوباره طبیعت، تحول احوال انسانها و روزی که شادی و تازگی در همه جای طبیعت نمایان است. عید نوروز با دعای تحول آغاز می شود، نوروز یا روز نو و جدید نماد تحول، سازندگی، حرکت و پویایی است که همراه با تحول و دگرگونی طبیعت ،وجود ما نیز متحول می شود.

به راستی

تبلور نوروز سازمانها چگونه می تواند باشد ؟ آیا سازمانها نیز می توانند برای استقبال از نوروز آماده و مهیا می شوند؟

برای نوروز می توان بگونه ای عمل کرد تا مراحل انجام کارها کمتر شود و کارها با چالاکی بیشتر انجام شود .

می توان اهداف دوره ای را مشخص نمود و با مشخص شدن اهداف عملیاتی هر کس بداند که باید چه کاری را انجام دهد تا سازمان سریعتر به جلو حرکت کند.

می توان نه بر مبنای عرف و عادت که بر مبنای عقل و درایت و نیاز زمان حرکت کرد.

می توان دانش تک تک افراد را بکار گرفت و تبدیل به دانایی سازمانی نمود.


می توان کاری کرد که همه یاد بدهند و یاد بگیرند و فضا ی سازمان یک فضای آموزشی باشد .
می توان به افراد سازمان بمانند منابع نگاه کرد و نگاه ابزاری را در خانه تکانی ذهنی بدور ریخت.

می توان به وضع موجود مانند یک دوران گذار نگاه کرد و هر روز را فرصتی برای بهتر شدن تلقی نمود. می توان با اعم سیاستهای درست مدیریتی کاری کرد تا اهداف فردی و سازمانی با هم در یک جهت قرار بگیرند .
می توان بگونه ای فرهنگ سازی کرد و شاخصهای عملکرد را تعریف کرد هر کس تلاش کند و بدود به مقصد برسد و رسیدن به مقصد فقط برای ایستادگان نباشد .
می توان برای شنیدن حرفهای زیر پوستی و نهان سازمان وقت گذاشت . می توان از حالت همیشه طلبکار خارج شد و قدر دان زحمات همکاران شد. می توان لبخند زد و سختی مشکلات را آسان کرد . می توان به هر کدام از کارکنان به چشم یک انسان نگاه کرد با همه عواطف و احساسات و شرایطی که دارد . می توان سلامی دوباره کرد . می توان دوباره شکفت .می توان تلاش کرد تا باورها، اندیشه ها و رفتارها نو شوند.
و این روز می تواند همه روزهای سال باشد و نوروز فقط بهانه ای است که خود را با نو شدن طبیعت هماهنگ کنیم و به نو کردن خود و سازمانمان بپردازیم . سال گاوتان مبارک باشد!!!

 

nourouz.jpg

ادامه مطلب

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید