432- فرهنگ رانندگی

ایا ما لازم است خط کشی عابر پیاده داشته باشیم و هر ساله برای تجدید رنگ آنها پول خرج کنیم ؟ حتما می گویی بله لازم است و…. ایا شما می روید پول بدهید یک وسیله ای بخرید و بعد استفاده نکنید؟ حتما می گویی نه خلاف عقل است. …عزیز من چرا متناقض حرف می زنی ؟! وقتی خط کش عابر پیاده را به هیچ می گیریم چرا باید آن را بکشیم.عابر از خط کشی رد نمی شود . اگر هم تبلیغات روی او اثر گذاشته باشد و بچه مثبت شده باشد و بخواهد رد شود راننده محترم چنان با سرعت بطرفش می اید که مجبور است دوان دوان خود را نجات دهد . برخی از راننده ها هم انگار خط کشی را که می بینند یادشان می آید ماشینشان پدال گاز دارد و با قدرت تمام بر آن پا می فشارند


دنباله مطلب

/ 1 نظر / 19 بازدید
ناهید

همه را گفتید ولی عیب کار کجاست؟؟؟؟؟ چاره چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟در چاره باید هزینه کرد.....البته حتما بهتر از من میدانی اینهارا محض یاد اوری گفتم...