449-عجب رسمیه رسم زمونه

صبح که برای رفتن سرکار از خانه خارج شدم بر خلاف معمول که رادیو را بر روی موج رادیو ورزش تنظیم می کنم بخاطر اینکه ساعت اخبار ورزشی نبود رادیو جوان را گرفتم که خبر سقوط هواپیمای تهران – ارومیه را شنیدم . شدیدا منقلب شدم و ماشین را بکناری زدم تا قدری آرام شدم و بعد براهم ادامه دادم . این موارد براحتی اتفاق می افتد و فکری برای جلوگیری از آن ها هم نمیشود و پس از چند روز هم همه چیز فراموش می شود و باز حادثه ای دیگر ادامه مطلب

/ 0 نظر / 18 بازدید