۳۶۹- نگاهی به المپیک و چند نکته

المپیک دیگر یک سری مسابقه ساده ورزشی نیست . المپیک در این زمانه تبدیل به محلی شده است برای تبلیغات محلی شده است برای اثبات تواناییهای یک ملت .سمبلی شده است برای ارزیابی مدیریت و برنامه ریزی چه برای برگزار کنندگان و چه شرکت کنندگان.بیهوده نیست که سایت یاهو بجای اینکه بر طبق منطق و روال رتبه بندی کشورهای شرکت کننده در المپیک را برمبنای اولویت مدال طلا درج کند جمع مدالها را مبنا قرار داده تا آمریکا را اول نشان دهد . در چنین شرایطی ما در المپیک شرکت می کنیم و بنا به گفته کارشناسان و مردم به یک شکست بزرگ دست پیدا می کنیم . به مردم کشور احساس حقارت دست داد و وقتی هادی ساعی مدال طلا را گرفت خیلی از بغض ها ترکید .ما حتی در ورزش سنتی مان نیز ناکام شده بودیم . طبیعی است که مثل گذشته چند جلسه در این مورد برگزار می شود و در نهایت بر می گردیم به سر خط اول و حتی مدعی می شوند که پیروز هم شده ایم . “کاروان ورزشی ایران در المپیک ناکام نبوده است!” دیروز خبری را از رادیو ورزش شنیدم که آقای علی آبادی در جلسه با فراکسیون ورزش مجلس مانند یک منتقد فرموده اند که ما باید به المپیک ساختاری نگاه کنیم باید سیاستهای سازنده پیش بگیریم باید برنامه ریزی بلند مدت کنیم و….

ادامه مطلب

/ 1 نظر / 18 بازدید