462-چرا بنویسیم؟


یکی از سوالاتی که بعضا از من در مدتی که این وبلاگ را دارم یعنی از سال ۸۱ تا کنون می پرسند اینستکه من چطور وقت می کنم که این مطالب را بنویسم . این سوال با انگیزه های متفاوت پرسیده می شود بعضی واقعا می خواهند بدانند که چقدر برای ان وقت می گذارم و بعضی هم می خواهند بگویند که اگر برای اینکار وقت می گذاری از وقت کارت می زنی یا اینکه اینها نشانه بیکاری است و…. البته مورد دوم کمتر بوده اند و از افرادی بوده اند که بهر شکل در محیط کار با آنها اختلاف سلیقه و روش کار داشته ام . منتهی جدای از پاسخ به سوال یا انگیزه از این سوال آنچه قابل توجه است اینکه چرا عده ای فکر می کنند این کار خیلی وقت به خودش اختصاص می دهد

بقیه مطلب

/ 0 نظر / 21 بازدید