۴۸۲- کله قند سازمانی

یک سازمان دارای یک هرم سازمانی است که مدیران در بالای هرم و کارکنان در قاعده آن قرار دارند .بدیهی استکه از نظر کمیت این دو راس قابل مقایسه نیستند .بالای هرم تعداد اندک هستند ولی از نظر تاثیر گذاری بیشترین اثر را بر روند حرکتی سازمان دارند . کیفیت کار آنها نیز در یک بازه زمانی بلند مدت شکل میگیرد بعبارتی برای اینکه یک مدیر با تجربه و کار کشته داشته باشیم باید هزینه های بسیاری را بکنیم تا به این شرایط دست یابیم . صرف نظر از کمیت و کیفیت و میزان اثر گذاری رده های مختلف این هرم آنچه مسلم است اینکه بدون هیچکدام از این رده ها شرکت نمی تواند به حیات خود ادامه دهد .

بقیه مطلب

/ 1 نظر / 21 بازدید
ناتاشا

از درج نظرات قبلي در وبلاگ شما تشكر ميشود