۴۲۴- پنج ویزیت ، پنج تجویز!

چند ماه گذشته در گیر تست و ازمایشات مربوط به قلب بودم . موضوع از تپش قلبی شروع شد که بی ارتباط با مسائل کاری نبود . قبلا تست ورزش انجام داده بودم و قرار شد دستگاه مونیتورینگ همراه وصل کنم . یک روز با این دستگاه فعالیت کردیم و ضربان قلبم ثبت شد . سه تا پزشک متخصص این نتایج را نشان دادم .یکی قرص های آریتمی تجویز کرد یکی گفت باید آنژیو گرافی کنم و یکی هم گفت مشکلی نداری برو حالشو ببر! هیچ چیز هم در این مواقع مثل شک و تردید نیست که عین خوره به جان آدم می افتد تا بدانی چه خبر است . رفتم پیش یکی از دکترهای تهران که رییس بخش قلب یک بیمارستان معروف و خصوصی و استاد دانشگاه شهید بهشتی است. ایشان هم گفت بهتر است سی تی آنژیو کنم که البته مانند انژیو تهاجمی نیست . انجام دادیم و فهمیدیم یکی از رگها کمی تا قسمتی(mild moderate) گرفتگی دارد

ادامه مطلب

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
علي

اگر امكان دارد بفرماييدآيا مي شود مدير در محل كار با پرسنل دوست باشد . تفريح بروند. مسافرت بروند و بازهم بتواند درست اعمال مديريت كندو ضمنا در صورت امكان در مورد صحبت هاي كه پشت سر ساير پرسنل در حضور مدير مي شود نيز مطالبي بنويسيد كه ايا مدي چه برخوردي با اين افراد داشته باشد.يعني بطوركلي نظر پرسنل در مورد نوع مديريت مدير چقدر بايد مهم باشد؟ممنون