407-قهر با انتخابات

حدود ده ساله بودم . غذا آبگوشت داشتیم. نمیدانم بر سر سهم “قس گوشت” (نخود و گوشت کوبیده) بود یا موضوعی دیگر که سفره را با عصبانیت ترک کردم و به کناری رفتم به این امید که حرف خود را به کرسی بنشانم یعنی قهر کردم ! چند دقیقه گذ شت و کسی محلم نکرد . گرسنه هم بودم .غرورم اجازه نمیداد برگردم . مادرم که مثل همه مادران حس کرده بود پشیمان شده ام مرا به مهربانی به سر سفره خواند و من از خدا خواسته برگشتم و انچه داشت از دستم می رفت را حفظ کردم ! بعدها خیلی موارد دیگر هم پیش آمد که قهر کردم . حتی در کار هم بعضی مواقع اینکار را انجام دادم ولی در نهایت به آن رسیدم که در همان سن ده سالگی رسیده بودم که قهر چاره کار نیست . قهر فرار از میدان است . قهر ترس از مواجهه با مشکلات است . قهر فرار از واقعیتها است .قهر ضعف است . قهر خالی کردن میدان برای کسانی است که از آنها قهر کرده ایم .قهر از انتخابات فرار از انتخاب است. انتخاب عمل مشکلی است.باید بررسی کنی.

ادامه مطلب

/ 1 نظر / 20 بازدید
آفتاب نیمه شب

وبازهم انتخابات...نگاهی متفاوت به مسائل جامعه بخوانیدونظردهید