460-سه کلام

۱-زخمی اگر بر قلب بنشیند ، تو ، نه می توانی زخم را از قلبت وابکنی، ونه قلبت را دور بیندازی . زخم تکه ای از قلب توست.زخم اگر نباشد قلبت هم نیست . زخم اگر نخواهی باشد، قلبت را باید بتوانی دور بیندازی. قلبت را چگونه دور می اندازی؟ زخم و قلبت یکی هستند .

ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید