405-ماه تولید و تلاش

همیشه تولید و افزایش آن از نظر کمی و کیفی برایم نشاط آور بوده است.یک کارخانه هدف اصلی اش تولید است و هر چیزی باید در خدمت این مهم باشد . رسیدن به مرز ده میلیون دلار صادرات در کمتر از یکسال از شروع صادرات و عبور از ظرفیت اسمی در زمانی کمی بیشتر از یکسال باید روز مهمی برای هر شرکت باشد و جشنی بر پا کند . گاهی با اقداماتی کم هزینه و نمادین و ساده می توان این موفقیت ها را جشن گرفت و انها را در خاطرات کارکنان و تقویم شرکت ثبت کرد. روز ۲۶ اردیبهشت روز صادرات و روز ۲۹ اردیبهشت روز راندمان تولید . گاهی در سادگی و بی الایشی بیشتر می توان سخن گفت تا در هیاهو و تجملات و زرق وبرق.تزیین کامیونی که محموله ای را حمل میکند تا به مرز ده میلیون دلار برسیم و چند عکس و یک نشست جمعی با کارکنان برای تشکر و قدردانی

بقیه مطلب

/ 0 نظر / 15 بازدید