485- قدری آهسته تر!!

می دویم ومیدویم تا جایی که نفس کم می اوریم برای زنده ماندن ! در یک دوی ماراتن در امتداد جاده ای که ته ندارد! می دویم و حتی فرصتی به خود نمی دهیم که بایستیم و نفسی تازه کنیم . ایستادن توی سرمان بخورد حتی نگاهی به اطرافمان نمی اندازیم در جاده ای که در ان می دویم .درختانی زیبا، آدمیانی غمگین، آدمیانی شاد، پرندگانی در پرواز و …. هیچکدام را نمی بینیم . فقط می دویم برای زنده بودن ! قدری تامل کنیم! ایا نمی خواهیم زندگی کنیم ؟

بقیه مطلب

/ 2 نظر / 21 بازدید
ناتاشا

چكار بايد بكنيم؟ طبقه ما اگر ندود چه راهي دارد؟ ( طبقه شما را نمي دانم؟!) البته جنابعالي ميتوانيد زندگي كنيد .در حوضچه اكنون آب تني كنيد .اكنون ما با اكنون شما تفاوت دارد.:( نگران ما هم نباشيد ؛ ما هم براي خود خدايي داريم) اين مطالب كه نگاشته ايد چيز جديدي نيست.في نفسه وجود دارد.علت تفاوت را مني كه در گير زندگي هستم (به معناي دويدن) بهتر ميفهمم.

ناتاشا

جنسيت زياد مهم نيست.آنچه مهم است خصلتهاي مردانگي است.