بزن باران

بزن باران بهاران فصل خون است
بزن باران که صحرا لاله گون است
بزن باران که به چشمان یاران
جهان تاریک و دریا واژگون است

بزن باران به نام هرچه خوبی ست
به زیر آوار، گاه پایکوبی ست
مزارِ تشنه، جویباران پر از سنگ
بزن باران که وقت لایروبی ست

بزن باران که بی صبرند یاران
نمان خاموش گریان شو بباران
بزن باران بشوی آلودگی را
ز دامان بلند روزگاران

/ 0 نظر / 19 بازدید