۴۱۸-هم فضایی نگاه مدیران و کار کنان امکانپذیر است ؟

 

 موضوع خانواده چیزی که کارگرها از ان بی نصیب هستند ا . کارگری که به اسم ۸ ساعتی ولی با اضافه کار اجباری ۱۰-۱۲ ساعت کار می کند بعد از رسیدن به خونه فقط یک جنازه متحرک است . مدیر فقط به فکر تولید و آمار و رکورد است و به کارگر به چشم یه تیکه آهن پاره نگاه میکند .و در صورتی که کارگرها هم آدم هستند انسان هستند خانواده دارند و خانواده آنان نیازمند احساس آنان هستند..زبان گفتگوی مدیر تولید اعمال فشار به سرپرستان و به تبع آن فشار آنان به کارگران مادرمرده است . به کارگران با نگاه یک چوپان به گوسفندان نگاه نکنید

یکی از نکات مهم در مدیریت اینستکه بتوانیم تا حد امکان هم فضایی و هم نگاهی را بوجود اوریم . ولی ایا این مهم بصورت حداکثری امکانپذیر است؟ برای مثال مدیر تولید بدنبال اجرای برنامه تولید است و بهر شکل باید ان را اجرا کند ولی کارگر خط تولید در اینمورد دغدغه ای ندارد و می خواهد هشت ساعت کارش را انجام بدهد و برود سر خانه و زندگیش و امدن برای اضافه کار را مخصوصا در روز جمعه را ظلم مدیریت تولید به خودش می داند .

آقای مدیر فکر میکند که یک مدیر موفق هست اما او فقط ادای مدیران موفق را درمیاورد موفقیت فقط رکورد و آمار نیست ارزش هنجارهای انسانی خیلی بالاتر از رکورد و آمار است . 

  

 

 

 

مدیر تولید به چه فکر می کند . او می داند که اگر کارخانه با ظرفیت پایین کار کند یا نتواند پاسخ مشتریان را که از میزان برنامه ارائه شده متوجه فشار آنها می گردد را بدهد شرکت نمی تواند روی پای خودش بایستد و مانند برخی کارخانجات دیگر گرفتار عدم پرداخت حقوق کارکنان و تعطیلی و تعدیل نیرو می گردد .
از نگاه این مدیر کار کردن و تحمل فشار را کردن توسط تمام پرسنل بهتر از تعطیلی و یا عدم پرداخت بموقع حقوق است و این یک نگاه انسانی است. کارخانه اگر دچار مشکل شود تمام پرسنل و خانواده آنها دچار مشکل می شود . وقتی حقوق بموقع پرداخت نشود کارگر در پرداخت اجاره خانه اش دچار مشکل می شود و……

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 18 بازدید