۳۹۱-به بهانه فوتبال

نقش مدیریت در یک سازمان انقدر مهم است که اختلاف بین آنها و عدم هماهنگی باعث می شود تیم ستاره ها ۳-۱ به تیم ذوب آهن ببازد و این نکته را هم به ما یاد آوری می کند که ستاره ها نیستند که پیروز می شوند بلکه انگیزه است و تلاش

پول خون است در رگ یک سازمان وقتی نباشد تا حدی می توان حرکت کرد و انگیزه های دیگر را تقویت کرد و وقتی پول باشد ملوان ۳-۰ فولاد خوزستان را می برد .

تهدید هم اثر خودش را دارد و اینکه بگویی این آخرین فرصت است همه چیز در اختیارت گذاشته ایم دیگر بهانه ای نیست و اینگونه می شود که پاس و پیکان هم می برند !

بقیه مطالب

/ 0 نظر / 18 بازدید