401-اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف به یقین یکی از مهمترین دغدغه های یک جامعه در حال رشد می باشد .کشور ما بخاطر منابع غنی انرژی و ترویج روحیه مصرف گرایی بتدریج از مصرف مناسب و بهینه دور شده است . فرهنگ صرفه جویی در عمق وجود مردمان ما وجود داشته است . حرمت نان و برنج از یادگاران این فرهنگ است . بچه که بودیم می گفتند اگر لبه نان را جدا کنی و دور بریزی در آن دنیا لبت را می برند و دور می ریزند! و یا اگر تکه ای نان روی زمین افتاده بود برمی داشتیم و به کناری می نهادیم تا زیر پا نباشد ..هر آنچه بود و گفته می شد در این جهت بود که اسراف نکنیم و هدر ندهیم . حالا قرار است این بریز و بپاشهایی که مختص ما دارا ها است را کنترل کنیم . پز داده ایم که دارندگی و برازندگی . چاههای نفت بیدریغ در اختیارمان بوده است . تبدیل به برقش کرده ایم و باز آنقدر زیاد و ارزان بوده است که حتی دقت نکرده ایم تا سیمهای انتقالش را بهسازی کنیم و در صد زیادی از ان را در خطوط موقع انتقال از دست می دهیم . تبدیل به گرمایش کرده ایم و شوفاژ را تا آخر باز کرده ایم و پنجره را باز گذاشته ایم . لوله های انتقال حرارت را نیز عایق بندی نکرده ایم تا بخشی از انرژی اینگونه هدر رود . دنبال تاسیس کارخانه رفته ایم کسی از ما نپرسیده است که این ماشین آلاتی که وارد می کنی مصرف برقش در چه حد است .عددی را بعنوان مصرف در طرح توجیهی نوشته ایم و آنقدر جزیی بوده است که خودمان نیز توجهی به کاهش آن نداشته ایم

ادامه مطلب

/ 2 نظر / 17 بازدید