448-لابی های سازمانی

در سازمانها با توجه به اینکه مدیرانی با روشهای مختلف مدیریتی وجود دارند مسلما اختلاف دیدگاه وجود دارد که اگر هدف و مقصود این افراد رشد و ارتقای سازمان باشد با روشهای درست و متعارف می توان از این اختلاف سلیقه ها بنفع سازمان استفاده کرد و در یک تعامل منطقی اختلافات را حل کرد . اگر نیت ها در این شرایط بیشتر در جهت منافع شخصی باشد و تمایلی به حل مشکلات و رفع اختلاف نظرها بنفع سازمان نباشد افراد به روشهای نامتعارف و بعضا بیرحمانه متوسل می شوند . معمولا این روشها توسط افرادی بکار گرفته می شود که از نظر توانایی کاری و دانش مدیریتی در سطح پایینی قرار دارند و چون در روشهای متعارف کم می آورند به این روشهای نادرست روی می آورند و هدف آنها هم صرفا حذف رقیب است و به منافع سازمان توجهی ندارند . یکی از این روشها لابی های پنهانی با افراد تاثیر گذار در سازمان که بهر دلیل با آنها منافع مشترک دارند می باشد . انتقال پیوسته و مداوم اطلاعات غلط در مورد رقیب به مدیران رده بالای سازمانی از دیگر این روشها است که با توجه به کترت می تواند اثر گذاری خود را داشته باشد و مخصوصا در سازمانهایی که ارتباط رده های مختلف از یک منطق و روال مشخص پیروی نمی کند و جلسات عمومی منظم بین مدیران و مدیر ارشد سازمان وجود ندارد ، یک روش تاثیر گذار است . این ذهنیت سازی بعضا پیچیده می گردد و فرد برای اینکار بطور مستقیم وارد کار نمی شود که براحتی لو برود بلکه این عمل را از طریق یک فرد نزدیک و مورد اعتماد مدیر ارشد انجام می دهد .

بقیه مطلب

/ 0 نظر / 22 بازدید